ISTANBUL

Već od 169 €

istanbul_galerija

Ukratko o putovanju

ISTANBUL – jedini grad  na svetu koji se nalazi na dva kontinenta – Evropi i Aziji, podignut je na ulazu u Bosforski moreuz. Njegova istorija duga je preko 3000 godina, pa grad čuva neprocenjive vrednosti  tri carstva i spaja razne civilizacije. Promenio je više naziva, među kojima su Konstantinopolj, Carigrad – slovenski naziv ovog grada i konačno Istanbul. Najinteresantniji je njegov evropski deo, lociran na rtu nazvanom ˝Zlatni rog˝.
Ovaj nezaboravan grad, izuzetne kulturne baštine i predivne arhitekture, zaista treba upoznati i obići znamenitosti kao što su: Aja Sofija – nekada najveća crkva na svetu, potom džamija, a danas muzej, Plava džamija – spektakularno remek delo nastalo u vreme vladavine sultana Sulejmana Veličanstvenog; Topkapi palata – nekadašnja rezidencija turskih sultana, danas jedinstveni orijentalni muzej, Dolmbahči dvor, Muzej mozaika, Vaseljenska patrijaršija, džamije: Sulejmanova, Fatihova i Bajazitova; Kapali čaršija – čuvena šoping zona grada, sa mnoštvom butika, zlatara, prodavnica suvenira, kože i sl, Galata most – jedinstveni pokretni most na Bosforu; Prinčevska ostrva, ali i mnoge druge.

Plan putovanja

1. dan (8. novembar i 4. decembar 2014.) BEOGRAD – ISTANBUL. Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla” kod šaltera
broj 705  u 7.30 sati. Let za Istanbul u (TK 1082) u 9.25 sati. Sletanje na aerodrom “Kemal Ataturk” u 12.15 sati. Transfer u hotel. Smestaj u hotel posle 14 sati. Slobodno popodne. Noćenje.
2. dan (9. novembar i 5. decembar 2014.) ISTANBUL. Doručak. Slobodno vreme ili fakultativno panoramsko razgledanje autobusom jedinog grada na svetu, koji se nalazi na obalama dva kontinenta, koji čuva neprocenjive vrednosti tri carstva, čija je prestonica bio. On je jedinstvena veza izmedju Istoka i Zapada i njihove prošlosti. Ali Istanbul nije samo čuvar prošlosti već živ i moderan grad. Pod njegovim večnim nebom, na kome se ocrtavaju kupole i minerati, vlada stalni žamor i pokret mase, buka vozila duž vijugavih sokaka popločanih kaldrmom, zvuci brodskih sirena trajekata koji saobraćaju izmedju obala Evrope i Azije, uzvici uličnih prodavaca u luci, pozivi vlasnika malih radnji u bazaru, uvek prisutnim mušterijama. Valensov viadukt, Zlatni rog, most Galata, rezidencijalni kvart Bejoglu, Trg Taksim, prelazak Bosforskog moreuza preko mosta Fatih Sultan Mehmed, džamija Mehmed paše Sokolovića, palata Topkapi, brdo Čamlidža… U večernjim satima fakultativni odlazak u jedan od nacionalnih restorana sa orijentalnim programom i večerom. Noćenje.
3. dan (10. novembar i 6. decembar 2014.) ISTANBUL. Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni poludnevni obilazak istorijskog
dela grada pešice (Antički hipodrom, Plava Džamija, Aja Sofija, Top kapi palata, Kapali čaršija…). Noćenje.
4. dan (11. novembar i 7. decembar 2014.) ISTANBUL – BEOGRAD. Doručak (Sobe treba napustiti do 10 sati). Slobodno vreme
do transfera na aerodrom ili fakultativno krstarenje Bosforom i poseta Veseljenskoj patrijaršiji. Let za Beograd u (TK 1083) u 18.35 sati.
Sletanje u Beograd u 19.20 sati.

INFORMACIJE I NAPOMENE ZA PUTOVANJE “ISTANBUL”:

U CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO: avionski prevoz na relaciji Beograd – Istanbul – Beograd, transfer aerodrom – hotel -aerodrom, smeštaj u hotelu kategorije tri zvezdice u dvokrevetnim sobama (tri noćenja sa kontinentalnim doručkom sa usluživanjem),
usluge lokalnog vodiča i troškovi organizovanja putovanja.
U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO: avionske takse (105 evra) u Beogradu i Istanbulu su podložne promenama i plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti, međunarodno putno zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti.

USLOVI PLAĆANJA I NAČIN PLAĆANJA Cena putovanja iskazana je u evrima a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju uplaćuje se akontacija u iznosu od 30% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 70%, do punog iznosa cene putovanja. Plaćanje može biti gotovinsko ili čekovima građana.
SMEŠTAJ Hotel „Avlonya”, kategorije tri zvezdice – Istanbul, Aksaray, Kucuklanga Araligi Caddesi No: 11, telef , on: 00902125295408, www.avlonya.com . Nalazi se u istorijskom delu grada. Ima recepciju, restoran, bar… Sobe su dvokrevetne sa kupatilom, standardno opremljene. Doručak je kontinentalni – samoposluživanje.
Organizator zadržava pravo zamene hotela sličnim hotelom, kategorije tri zvezdice.
FAKULTATIVNI IZLET
– Panoramsko razgledanje grada. Cena – 15 evra. (U cenu je uključeno: prevoz autobusom na relacijama prema programu, kao i
angažovanje lokalnog vodiča)
– Poludnevni obilazak istorijskog dela grada pešice. Cena – 45 evra. (U cenu je uključeno: ulaznice za Aja Sofiju, palatu Top kapi, kao i angažovanje lokalnog vodiča)
– Večera u nacionalnom turskom restoranu. Cena – 35 evra.
– Krstarenje Bosforom i poseta Veseljenskoj patrijaršiji. Cena 30 evra. (U cenu je uključeno: prevoz autobusom na relaciji hotel –
pristaniste – patrijaršija, krstarenje brodom, kao i angažovanje lokalnog vodiča)
Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Prijavljivanje za fakultativne izlete se vrši u poslovnici Discovery Holidays-a, dok se izleti plaćaju na licu mesta, iskljucivo u evrima, lokalnom partneru.
Za realizaciju ovih izleta potrebno je najmanje 20 prijavljenih učesnika (U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, izleti bi mogli da budu
izvedenii uz korigovanje cene).
VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE
– Putnicima koji poseduju crvene, biometrijske pasoše Republike Srbije nije potrebna turska viza.
– Potrebno je najmanje 20 putnika za realizaciju ovog putovanja.
– Postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim uz blagovremeni upit. Doplata za 1/1 sobu iznosi 45 evra.
– Discovery Holidays preporučuje putnicima da pre polaska na ovo putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.
OPŠTE NAPOMENE
– Organizator zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje, a najkasnije pet dana pre polaska. Cena putovanja važi od datuma izdavanja programa.
– Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema član 10. Opštih uslova putovanja organizatora (skraćeno OUP).
– Broj telefona pratioca grupe ili predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.
– U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.
– Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.
– Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.
– Uslovi korišćenja putovanja navedeni su u Opštim uslovima putovanja organizatora, a usklađeni su sa Zakonom o turizmu Republike Srbije; mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Organizator smatra da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.
Organizator: Putnik Travela, licenca br. OTP 322/2010 od 18.02.2010

Agencija DISCOVERY HOLIDAYS nastupa u svojstvu SUBAGENTA.

Za kompletnu ponudu Vas pozivamo da kontaktirate agenciju na broj telefona: +381 (0)11 337 43 01
ili email adresu: office@discoveryholidays.rs

Comments are closed.