NOVI PAZAR

NOVI PAZAR I STARI RAS

 

PROGRAM PUTOVANJA:
1.Dan– Novi Sad – Pančevo – Beograd – Novi Pazar – Beograd – Pančevo – Novi Sad
Sasatanak putnika na dogovoerenom mestu u dogovoreno vreme. Vožnja auto – putem a zatim Ibarskom magistralom sa usputnimm zadržavanjem radi kraćeg odmora. Dolazak u Novi Pazar. Novi Pazar je grad u Raškom okrugu, na reci Raški, u središtu Novopazarskog polja ili Staroga Rasa. Lociran je u zvezdastoj dolini reka Jošanice, Raške, Deževske i Ljudske, na nadmorskoj visini od 496 m. Okružen je visokim planinama Golijom i Rogoznom i Pešterskom visoravni. Kraj je bogat prirodnim resursima. To je prostrana planinska teritorija, na kojoj se optimalno smenjuju blagi i oštri usponi, rečni useci i doline, visoravni, veliki kompleksi četinarskih šuma, prostrane livade i pašnjaci, a prostor ima izuzetno bogatu floru i faunu, obilje čiste vode, termalnih i mineralnih izvora (Novopazarska i Rajčinovića banja i Slatinski i Deževski kiseljak). Uz prirodne i ljudske resurse, kao i brojne spomenike kulture, Novi Pazar ima velike potencijale za održiv razvoj – proizvodnju zdrave hrane i razvoj svih vidova turizma.Dolazak u Novi Pazar i odlazak na robnu pijacu. Slobodno vreme za šoping a zatim odlazak do centra Novog Pazara Obilazak centra Novog Pazara, Pešačka zona, Sibilj, Tvrđava, Univerzitet u pratnji lokalnog vodiča a zatim slobodno vreme za ručak , Nakon ručka polazak ka Manastiru Sopoćani. Manastir Sopoćani smešten je na samom izvoru reke Raške, oko 15 km zapadno od Novog Pazara. Podigao ga je kao svoju grobnu crkvu kralj Uroš I Nemanjić do 1260. godine, a proširio i obnovio sredinom 14. veka njegov praunuk Dušan. Od nekada većeg manastirskog kompleksa, koji je sačinjavalo više građevina (trpezarija, konaci i dr.) do danas je očuvana crkva Sv. Trojice. Manastir je bio okružen velikim kamenim zidom sa dve kapije. Nakon obilaska Manastira Sopoćani nastavljamo putovanje ka Manastiru Đurđrvi stupovi. Manastir Đurđevi Stupovi je manastir Srpske pravoslavne crkve, posvećen Svetom Đorđu koji se nalazi na brdu iznad Novog Pazara, u Starom Rasu. Đurđevi Stupovi su jedan od najstarijih srpskih manastira. Manastir je podigao veliki Župan Stefan Nemanja u prvim godinama posle stupanja na presto (izgradnja je završena 1171. godine)[ , a crkva je oslikana oko 1175. godine. Ktitorski natpis Stefana Nemanje u Đurđevim Stupovima iz 1170/1171. godine je jedan od retkih spomenika toga doba koji je datiran, a predstavlja važno svedočanstvo o počecima naše pismenosti. Manastir je uvršten u Svetsku kulturnu baštinu i pod zaštitom je UNESKO-a. Manastir postoji već preko 845 godina, a od toga je 300 godina u ruševinama i 40 godina se obnavlja. Danas je manastir velikim delom obnovljen. U manastiru žive 4 monaha i 2 iskušenika..Obilazak manastira a zatim polazak ka Petrovoj crkvi. Petrova crkva kod Novog Pazara u Rasu (punim nazivom: Crkva Svetih apostola Petra i Pavla) predstavlja najstariji spomenik crkvene arhitekture na prostoru Srbije i prvobitno je sedište raške episkopije. Crkva Svetog apostola Petra nalazi se na jednom uzvišenju jugozapadno od Raške, nedaleko od Novog Pazara. Ovaj hram je jedan od najstarijih crkvenih objekata i od izuzetnog je značaja za dalјi razvoj srpskog crkvenog graditelјstva. U arhitektonskom sklopu ove crkve sačuvano je nekoliko epoha. Na mestu ovog hrama nalazila se ranohrišćanska bogomolјa, verovatno baptisterijum, iz 6. veka. Jezgro današnje zgrade čine upravo ostaci te najstarije građevine. Ranohrišćanski objekat podignut je nad ilirskim kneževskim tumulom, koji je otkriven 1957. godine. U ovom tumulu, koji potiče iz 5. veka pre Hrista, pronađene su grčke vaze, srebrno posuđe, zlatni nakit, predmeti od stakla i ćilibara i ukrasi izuzetne lepote ali i velike istorijske i umetničke vrednosti. U Petrovoj crkvi Stefan Nemanja je ponovo kršten, odnosno miropomazan. Tu je on održao čuveni sabor na kome su osuđeni krivovernici, kao i sabor na kome je predao presto svome sinu Stefanu Prvovenčanom. Ovde je Nemanja primio monaški postrig od episkopa Kalinika. Sveti Sava je odredio (1219) crkvu Svetog Petra za sedište Raške episkopije. U 15. veku episkopija je uzdignuta na stepen mitropolije. Nakon obilaska Petrove crkve polazak za Beograd I Pančevo. Dolazak u Beograd I Pančevo u kasnim večernjim satima.

 

 

TERMINI PUTOVANJA CENA ZA POLAZAK IZ NOVOG SADA CENA ZA POLAZAK IZ PANČEVA CENA ZA POLAZAK IZ BEOGRADA
18.07,
08.08.2020.
2500,00 RSD 2200,00 RSD 2000,00 RSD

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

  • prevoz autobusom turisticke klase (tv,dvd,klima) prema programu putovanja / mesta se određuju prema vremenu prijave
  • organizaciju i tehničko vođstvo puta sa licenciranim turističkim vodičem

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

  • Doručak u motelu “Sidro” po izboru Mantije ili Novopazarski ćevap.
  • Individualne troškove

 

NAČIN PLAĆANJA

 

  • U celosti prilikom rezervacije aranžmana
  • 30% prilikom rezervacije aranžmana a ostatak najdalje 7 dana pred putovanje
  • Platnim karticama Dina, Master,Visa, Maestro.

 

 

POPUSTI I DOPLATE:

 

  • Deca od 0-3 godine ne plaćaju
  • Deca od 3-8 godina plaćaju 1.500,00 RSD
  • Ukoliko ne postoji dovoljan broj putnika  za polazak iz Banatskog Karlovca min(15) cena transfera do Pančeva je 500,00 rsd

 

 

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 50 PUTNIKA.U  SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5  DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Uz ovaj program važe Opšti Uslovi Putovanja Turističke Agencije Organizatora Putovanja
Organizator putovanja: DISCOVERY HOLIDAYS licenca OTP 417/2020 kat. A20 od 25.02.2020.
Uz ovaj program ne važi garancija putovanja.
Za kompletnu ponudu Vas pozivamo da kontaktirate agenciju na broj telefona: +381 (0)11 409 54 56
ili email adresu: office@discoveryholidays.rs

Comments are closed.