PORTUGAL

LISABON-ALKOBASA-BATALJA-FATIMA-KOIMBRA
PORTO-GIMARAES-BRAGA

Već od 499 €

 

lisbon_boks

 

PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan (11. oktobar 2014.) BEOGRAD – LISABON. Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla” kod šaltera broj 705 agencije Putnik Travel u 2.30 sati. Let za Lisabon (TP 503) u 4.10 sati. Sletanje na aerodrom u Lisabonu u 7.05 sati. Panoramsko razgledanje grada autobusom: Trg Markus de Pombal, Bulevar Slobode, Trg Obnovitelja (de Restauradores), Rossio, Baiksa, ulica Augusta, Bairo Alto, Belem, manastir Sv. Žeronima, tvrđava Sv. Đorđa, spomenik Otkrićima… Transfer i smeštaj u hotel (posle 14 sati). Noćenje.
2. dan (12. oktobar 2014.) LISABON /SINTRA – KABO DE ROKA – KASKAIS – ESTORIL/. Doručak. Slobodan dan ili fakultativni izlet – SINTRA – letnja rezidencija kraljeva Portugala, Nacionalna Palata, CABO de ROCA – najzapadnija tačka Evrope na steni 140 m/nv, KAŠKAIŠ – staro ribarsko naselje, ESTORIL – mondensko letovalište nalik San Remu, Monaku, Nici. Noćenje.
3. dan (13. oktobar 2014.) LISABON /EVORA/. Doručak. Slobodan dan ili fakultativni izlet – EVORA – Jedan je od najbolje očuvanih srednjovekovnih gradova Evrope. Grad je opasan srednjovekovnim zidinama, i pod zaštitom je UNESCO-a. Šetnja ulicama sa građevinama mavarskog stila iz perioda ranog srednjeg veka i renesansnim plemićkim palatama. Panorama Katedrale koja dominira gradom, crkve Svetog Franciska, rimskog hrama posvećenog boginji Dijani, Univerziteta koji su u XVI veku osnovali jezuiti, trg Giraldo… Povratak u Lisabon.  Noćenje.
4. dan (14. oktobar 2014.) LISABON – ALKOBASA – BATALJA – FATIMA – KOIMBRA (oko 255 km). Doručak. Vožnja do Alkobase i poseta srednjovekovnom rimokatoličkom manastiru i crkvi Device Marije, koja je bila prva gotička građevina u Portugalu, deo svetske kulturne baštine i pod zaštitom UNESCO-a. Nastavak puta do Batalje i poseta dominikanskom manastiru iz XIV veka, poznatom po raskošnom manuelinskom stilu. Kraća vožnja do grada Fatime koji je dobio ime po devojčici koju su hrišćani zarobili i doveli u ovaj grad, u kom se ukazala Bogorodica 1917.godine i gde svakog 13. maja i 13. oktobra dolaze vernici iz celog sveta. Površina bazilike je duplo veća u odnosu na trg Sv.Petra u Rimu. Nastavak vožnje do Koimbre. Po dolasku smeštaj u hotel. Noćenje.
5. dan (15. oktobar 2014.) KOIMBRA – PORTO (oko 120 km). Doručak. Razgledanje jednog od najstarijih univerzitetskih gradova u Evropi koji zauzima posebno mesto u srcu svakog Portugalca. Prvi univerzitet je osnovan 13. avgusta 1290. godine i jedan je od najstarijih na svetu, a šest portugalskih kraljeva rođeno je u ovom živopisnom mestu. Šetnja istorijskim centrom grada. Slobodno vreme do polaska za Porto. Po dolasku smeštaj u hotel. Noćenje.
6. dan (16. oktobar 2014.) PORTO. Doručak. Porto je jedan od najstarijih gradova na Iberijskom poluostrvu, po kome je Portugal dobio ime. Panoramsko razgledanje grada, vožnja gradskim bulevarima, trg Ribeira, Klerigoš kula, Kristalna palata, Trg Umberta Delgada, Berza, most Dom Luis… Slobodno popodne. Noćenje.
7. dan (17. oktobar 2014.) POTRO /GIMARAEŠ – BRAGA/ – LISABON – BEOGRAD. (oko 140 km). Doručak. Sobe treba napustiti do 10 sati. Slobodno vreme ili fakultativni izlet za Gimaraeš prvu prestonicu portugalske kraljevine. Šetnja srednjovekovnim centrom grada i obilazak palate vojvode od Braganse. Nastavak puta za Bragu najvažniji centar barokne umetnosti u Portugalu.
Razgledanje grada Trg Republike, katedrala, gradska većnica, brdo Bom Žezus, odakle se pruža predivan pogled na ceo grad. Povratak u Porto. Transfer na aerodrom oko 16.30 sati. Let za Lisabon (TP 1977) u 19 sati. Sletanje na aerodrom u Lisabonu u 19.50 sati. Let za Beograd (TP 502) u 22.45 sati.
8. dan (18. oktobar 2014.) BEOGRAD. Sletanje u Beograd u 3.25 sati.

INFORMACIJE I NAPOMENE ZA PUTOVANJE “PORTUGAL”:
U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:: avionski prevoz na relaciji Beograd – Lisabon Porto – Lisabon – Beograd, prevoz autobusom na naznacenim relacijama, smeštaj u hotelima kategorije tri i četiri zvezdice u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomocnim lezajem (sest noćenja sa kontinentalnim doručkom – samousluživanje), razgledanje gradova prema programu, usluge vodica i troškovi organizovanja putovanja.
U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO: avionske takse (197 evra) u Beogradu, Lisabonu i Portu su podložne promenam i plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti u poslovnici Putnik Travela, medjunarodno putno zdravstveno osiguranje, ulaznice za kulturno istorijske objekte i fakultativni izleti.
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
Cena putovanja iskazana je u evrima a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju uplaćuje se akontacija u iznosu od 30% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 70%, do punog iznosa cene putovanja. Plaćanje može biti gotovinsko, platnim karticama ili čekovima građana. Ceo iznos se može izmiriti kreditima poslovnih banaka po važećim propisima. U tom slučaju Putnik Travel će, prilikom prijavljivanja, izdati profakturu na ukupan iznos koju će putnik predati poslovnoj banci radi odobravanja kredita.
SMEŠTAJ
– LISABON Hotel Excelsior, kategorije tri zvezdice, Rua Rodrigues Sampaio 172, Lisabon, http://www.hotelexcelsior-lisboa.com/en/index.html . Nalazi se u centru grada. Ima recepciju, restoran, bar… Sobe su dvokrevetne sa kupatilom, moderno opremljene. Doručak je kontinentalni sa samousluživanjem.
– KOIMBRA Hotel Tivoli Coimbra, kategorije četiri zvezdice, Rua João Machado, 4/5, 3000-226 Coimbra, http://www.tivolihotels.com/en/ourhotels/coimbra/tivoli-coimbra/the-hotel.aspx . Nalazi se u centru grada. Ima recepciju, restoran, bar,… Sobe su dvokrevetne sa kupatilom,
moderno opremljene. Doručak je kontinentalni sa samousluživanjem
– PORTO Hotel Quality Inn Portus Cale, kategorije četiri zvezdice, Av. Da Boavista , 1060 Porto, http://quality-inn-portus-cale.h-rez.com/index.htm . Nalazi se u širem centru grada. Ima recepciju, restoran, bar,… Sobe su dvokrevetne sa kupatilom, standardno opremljene. Doručak je kontinentalni sa samousluživanjem.
Putnik Travel zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima, iste kategorije.
FAKULTATIVNI IZLET
– Celodnevni izlet – Sintra, Kabo de Roka, Kaskais, Estoril. Cena – 50 evra. (U cenu je uključeno: prevoz autobusom na navedenim relacijama, ulaznice, kao i angažovanje vodiča)
– Poludnevni izlet – Evora. Cena – 35 evra. (U cenu je uključeno: prevoz autobusom na navedenim relacijama, kao i angažovanje vodiča)
– Celodnevni izlet – Gimaraeš i Braga. Cena – 45 evra. (U cenu je uključeno: prevoz autobusom na navedenim relacijama, ulaznica za palatu, kao i angažovanje vodiča)
Za realizaciju ovih izleta potrebno je najmanje 20 prijavljenih učesnika (U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, izleti bi mogli da budu izvedeni uz korigovanje cene). Plaćanje izleta je u Portugalu, isključivo u evrima i u efektivi.
VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE
– Putnicima koji poseduju crvene, biometrijske pasoše Republike Srbije nije potrebna Šengen viza.
– Potrebno je najmanje 25 putnika za realizaciju ovog putovanja.
– Postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama uz blagovremeni upit u poslovnici Putnik Travela. Doplata za 1/1 sobu iznosi 100 evra.
– Polisa zdravstvenog osiguranja je neophodna u zavisnosti od propisa zemlje krajnje destinacije. Agencija Putnik Travel preporučuje putnicima da pre polaska na ovo putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.
OPSTE NAPOMENE
– Putnik Travel zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje, a najkasnije pet dana pre polaska. Cena putovanja važi od datuma izdavanja programa.
– Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je
potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema Opštim uslovima putovanja organizatora (skraćeno OUP).
– Broj telefona pratioca grupe ili predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.
– U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne
rade.
– Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.
– Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.
– Uslovi korišćenja putovanja navedeni su u Opštim uslovima putovanja Putnik Travela, licenca br. OTP 322/2010 od 18.02.2010., a usklađeni su sa Zakonom o turizmu Republike Srbije; mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Putnik Travel smatra da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

 

Agencija DISCOVERY HOLIDAYS nastupa u svojstvu SUBAGENTA.

Za kompletnu ponudu Vas pozivamo da kontaktirate agenciju na broj telefona: +381 (0)11 337 43 01
ili email adresu: office@discoveryholidays.rs

 

Comments are closed.